ro    hu   en          


   Conferinţe
   
         Structuri Portante
         Istorice

         
         Seria Simpozioanelor de
         Teoria şi Practica
         Reabilitării Patrimoniului
         Construit - Tusnad

         
              prima pagină

              istoric

              ediţia actuală
                  taxa de participare
                  talon de participare
                  excursie de studiu
                  locaţie
                  conferenţiari invitaţi
                  cerinţe de redactare
                  termene

              sponsori / organizatori

              post-conferinţă
                  ediţia a 16-a
                  program realizat
                  materialele conferinţei
                  galerie foto

              forum

              publicaţiile conferinţei

              contact
   Fundaţia Transsylvania
   Nostra

   

   Asociaţia Restauratorilor de
   Monumente Istorice din
   Transilvania

   

   Revista Transsylvania
   Nostra

   

   Activităţi ştiinţifice
   

   Parteneriate
   

TALON DE PARTICIPARE

      Nume:*        Prenume:*

Sex:* F   M
Ocupaţia:*
Locul de muncă:*
Adresa locului de muncă:
Ţara:*
Localitatea:* Cod poştal:*
Strada:* Nr.:*
Domiciliu:
Localitatea: Cod poştal:
Strada: Nr.:
Telefon / fax la locul de muncă:*
E-mail la locul de muncă:*
Telefon / fax la domiciliu:
E-mail personal:
Doresc să particip la conferinţă în calitate de:*
Conferenţiar invitat Conferenţiar
Participant Cu panouri
Student Însoţitor
În cazul conferenţiarilor:
Am nevoie de următoarea aparatură tehnică:
proiector diapozitive
proiector over-head
facilităţi Power Point
video player
Titlul / tematica prelegerii / panourilor:
Taxe de participare
Vă rugăm, bifaţi câmpurile care se referă la Dvs.
Cazarea la Cluj-Napoca nu este inclusă în preţ.
  Conferinţă Excursia de studiu (2 zile)** Total Reduceri
Participant / Conferențiar 75 € 80 € 155 € transfer până la 31 august 2016
100 € 100 € 200 € -
Total:
* preţul conţine participarea la prelegeri, materialele conferinţe și asigurarea traducerii simultane. Organizatorii nu asigură cazare și masă în timpul conferinței, cheltuielile aferente acestora revin participanților.
** preţul conţine transportul în timpul excursiei de studiu, descrierea obiectivelor vizitate, cazare, masă și asigurarea traducerii simultane în timpul deplasării.

Vă rugăm, menţionaţi data şi modul sosirii şi plecării pentru a uşura organizarea:


EXIGENŢE SPECIALE - vă rugăm să marcaţi*
Vegetarian ?

DA NU
Altele (enumeraţi alimentele pe care nu le consumaţi):


MODALITĂŢI DE PLATĂ:
Vă rugăm să transferaţi suma totală în contul Fundației Transsylvania Nostra cel târziu până la data de 30 septembrie 2016. Organizatorii nu vor putea să ia în considerare cererile primite după data de 30 septembrie 2016.

Date Bancare:
Deţinătorul contului: Fundația Transsylvania Nostra
Str. Breaza Nr. 14. 400253 Cluj-Napoca
Banca: Banca OTP, sucursala Cluj
Adresa băncii: RO-400558 Cluj-Napoca, str. Calea Floreşti nr. 81
Cont bancar: RO74 OTPV 2010 0017 7033 EU01 (euro)
                       RO20 OTPV 2010 0017 7033 RO01 (lei)
cod SWIFT: OTPV ROBU

Condiţii de renunţare la participare:
În caz de renunţare între 30 septembrie – 15 octombrie 2016- se restituie 30% din suma tranferată.
După data de 15 octombrie 2016 taxa de participare nu se restituie.

Organizatorii:
Adresa poştală: RO-400253 Cluj-Napoca, Str. Breaza Nr. 14
Tel.: +40-264-435 489
Fax: +40-264-436805
Mobil: +40-730-909630, +40-730-909636
E-mail:tusnad@transsylvanianostra.eu
           heritageconferences@gmail.com

home     hartă site      contact