ro   hu   en          


   Conferinţe
   
         Structuri Portante
         Istorice

         
         Seria Simpozioanelor de
         Teoria şi Practica
         Reabilitării Patrimoniului
         Construit - Tusnad

         
              prima pagină

              istoric

              ediţia actuală
                  taxa de participare
                  talon de participare
                  excursie de studiu
                  locaţie
                  conferenţiari invitaţi
                  cerinţe de redactare
                  termene

              sponsori / organizatori

              post-conferinţă
                  ediţia a 16-a
                  program realizat
                  materialele conferinţei
                  galerie foto

              forum

              publicaţiile conferinţei

              contact
   Fundaţia Transsylvania
   Nostra

   

   Asociaţia Restauratorilor de
   Monumente Istorice din
   Transilvania

   

   Revista Transsylvania
   Nostra

   

   Activităţi ştiinţifice
   

   Parteneriate
   

Conferinţe
     Simpozionul Internaţional Ştinţific de Teoria şi Practica Reabilitării Patrimoniului Construit – TUSNAD
     Ediţia a 16-a

RAPORT ȘTIINȚIFIC

Conferinţa de reabilitarea patrimoniului construit Tuşnad este unul dintre cele mai importante forumuri ştiinţifice al specialiştilor din Europa Centrală şi de Est, respectiv o întâlnire cu caracter de sinteză a diferitelor regiuni ale lumii. Evenimentul este organizat anual începând cu 1992, iar din 2001, din doi în doi ani. Fidel tradiţiei anilor precedenţi, în paralel cu sesiunile conferinţei se organizează şi şedinţe ale unor organizaţii specializate în domeniul protecţiei patrimoniului.

ANTECEDENTE:

Seria simpozioanelor internaţionale de teoria şi practica reabilitării patrimoniului construit – TUSNAD a fost debutat în anul 1992 sub forma unui curs de specializare în domeniul protecţiei monumentelor istorice în localitatea Tuşnad-Băi, de unde provine şi numele evenimentului, devenind apoi din 1993 un simpozion internaţional de 6-8 zile, organizat de obicei primăvara (în luna matrie).

Din 1994, prelegerile apar tipărite în volume, iar anul 1999 marchează apariţia volumului de prelegeri înainte de data începerii conferinţei. Volumele, conţinând majoritar informaţii de un înalt nivel ştiintific, cu valoare teoretică şi practică, sunt deosebit de apreciate de specialişti. Din 2000, lucrările desfăşurate în plenul şi la mesele rotunde ale simpozionului pot fi urmărite în volumele complementare aduse în forma finală până la data ediţiei următoare. Începând cu cea de-a 12-a ediţie, organizatorii au conferit un caracter mobil seriei simpozioanelor ştiinţifice de renume internaţional, sesiunile fiind organizate de fiecare dată în localităţi diferite. De-a lungul anilor, prelegerile s-au concentrat în jurul a unor tematici din ce în ce mai concrete şi precise. Pe când în anii 1992-1994 sesiunile se desfăşurau fără o tematică anterioară anunţată, începând din 1995 titlurile ediţiilor erau determinate de problematici precis conturate: Schimbări de viziune de la Charta de la Veneţia până la sfârşitul mileniului (1995), Destinul reşedinţelor nobiliare din Europa Centrală şi de Est (1996), Patrimoniul arhitectural de cult (1997), Protecţia oraşelor istorice (1998), Patrimoniul arhitectural vernacular (1999), Patrimoniul construit şi societatea (2000), Protecţia integrată a patrimoniului construit (2001), Reabilitarea construcţiilor istorice, aspecte de compatibilitate (2003), Incursiune în realităţile reabilitării patrimoniului construit (2005), Protecţia globală a oraşelor istorice (2007), Arhitectura vernaculară în regiuni multiculturale (2009), Fortificaţii din nou în folosinţă (2011)), Comfort contemporan în clădiri istorice (2013).

La conferinţa TUSNAD sosesc reprezentanţii a 15 profesii diferite (arheologi, istorici de artă, arhitecţi, ingineri, peisagişti, restauratori de pictură murală, lemn pictat, piatră, sticlă şi metal, specialişti în biologia şi fizica construcţiilor, geologi, topografi, respectiv specialişti în instalaţii) pentru a se întâlni, pentru schimb de experienţe şi pentru a discuta probleme de reabilitare apărute în timpul activității lor profesionale. Din această cauză a devenit necesară elevarea la normele europene a calităţii volumelor ce conţin prelegerile, a caietelor program, a materialelor conferinţei, a caietelor de excursie, respectiv a traducerii trilingve simultane, aceasta fiind o cerinţă de bază în cazul unui eveniment internaţional.

Începând din 2007, membrii comitetelor ştiinţifice ICOMOS competente în tematica dată sunt de asemenea prezenţi la eveniment, unde pe lângă prezentarea experienţelor profesionale proprii, aceştia reprezintă şi poziţia adoptată de către ICOMOS faţă de problematicile actuale. În 2007, în cadrul sesiunii de la Sibiu a avut loc şedinţa anuală a preşedinţilor ICOMOS din Europa. Unul dintre rezultatele întrunirii desfăşurate în Capitala Culturală a Europei din acel an a fost faptul că preşedinţii participanţi au avut ocazia de a vizita centrul istoric realibitat al oraşului, iniţiind astfel procesul care va avea ca rezultat includerea Sibiului pe Lista Patrimoniului Mondial.

În mod similar, în anul 2009 ICOMOS–CIAV, Comitetul Ştiinţific de Arhitectură Vernaculară ICOMOS, şi-a ţinut şedinţa în cadrul conferinţei de la Rimetea. Ca rezultat al acestei activităţi s-a formulat Declaraţia de la Rimetea, care a stabilit directive importante referitoare la protecţia patrimoniului construit vernacular din zonele plurietnice.

TUȘNAD 2013

În Sala de consiliu al Municipiului Bistrița a avut loc cea de-a 16-a ediții a Seriei Conferințelor de teoria și practica reabilitării patrimoniului construit – TUSNAD în perioada 21-24 august 2013. Bistrița este un important centru istoric al Transilvaniei, unde se află unul dintre simbolurile monumentale ale acestei regiuni, și anume Biserica Evanghelică din Piața Centrală, considerată a fi o inestimabilă valoare pentru istoria arhitecturii. Tocmai de acest simbol al orașului s-a legat și prezentul proiect cultural, în contextul aniversării în luna august a anului 2013, a 450 de ani de la sfințirea acestui monument.

Cel mai important scop al acestui proiect cultural a fost conştientizarea, înţelegerea şi aprecierea diversităţii patrimoniului construit, pentru a genera o schimbare de mentalitate în vederea protejării sale.

În data de 23 august a avut loc o excursie de studiu la Şieu, Domneşti, Ţigău, Arcalia, Beclean şi la Năsăud unde participantii au vizitat mai multe clădiri monumente istorice importante din punctul de vedere al tematicii.

În data de 24 august 2013 a avut loc o discuţie la masa rotundă, pe tema restaurării bisericii evanghelice, care a fost urmată de vernisajul expoziţiei "Restaurarea bisericii evanghelice în imagini" la Galeria Bisericii Evanghelice. Proiectul nostru s-a desfăşurat în strânsă legătură cu evenimentul de celebrare a 450 de ani de la sfinţirea Bisericii Evanghelice.

Beneficiarii direcți au fost specialiștii domeniului, care datorită schimbului și circulației informațiilor prezentate în cadrul acțiunilor culturale ale proiectului, vor fi la curent cu ultimele noutăți în ceea ce privește cercetarea și practica conservării patrimoniului construit atât în țară cât și în străinătate: ex. reprezentanții autorităților locale și ai forurilor de specialitate, proprietarii și utilizatorii de monumente istorice, cercetătorii și studenții, masteranzii și doctoranzii universităților de profil. În plus cu ocazia evenimentului de celebrare a 450 de ani de la sfințirea Bisericii Evanghelice, au fost așteptați la Bistrița, în număr mare și reprezentanți ai publicului larg din alte țări, în special din rândul populației săsești care locuiește în prezent în Germania și care a contribuit în ultimii ani la reabilitarea monumentului.

Ca efecte scontate pe termen mediu şi lung ale proiectului cultural putem să menţionăm: păstrarea şi punerea în circuit turistic a moştenirii istorice construite, printr-o schimbare de mentalitate în vederea conştientizării valorilor sale de către publicul larg, proprietarii şi utilizatorii de monumente istorice, şi reducerea numărului deteriorălior, evitarea distrugerilor patrimoniului construit datorită lipsei de cunoaştere şi înţelegere a diversităţii sale şi a valorii sale inestimabile.

Numărul ţărilor participante la conferinţă a ajuns la cifra de 4 (Germania, Ungaria, Mexic, România), iar numărul participanţilor a depăşit 50.

SUCCINT DESPRE ORGANIZARE

Din cauza unor probleme de organizare am fost nevoiţi să modificăm planul original al excursiei de studiu. Iniţial şi zidurile fortificaţiei oraşului Orăştie, respectiv cetatea dacică de la Sarmizegetusa Regia au fost incluse în program, însă au fost apoi eliminate de către organizatori din cauza stării drumurilor, constatate cu ocazia verificării preliminare a rutei excursiei. Astfel, ele au fost înlocuite cu biserica fortificată din Valea Viilor, respectiv cu zidurile fortificaţiei oraşului Mediaş.

Pe întregul parcurs al conferinţei am asigurat traducere simultană în trei limbi (română, maghiară, engleză), asigurând astfel fluxul şi schimbul de informaţii între participanţii de naţiuni diferite.

Conferinţa a fost finanţată de Fondul Cultural Naţional din Ungaria, iar seara tematică renascentistă de către Fundaţia Communitas.

VIITORUL

Continuitatea conferinţei este asigurată de organizarea celei de-a 17-a ediţie a simpozionului, conform planurilor noastre, în perioada 14-17 mai 2014 la Cluj-Napoca, pe tema: Managementul contemporan pentru protecţia patrimoniului construit. În pofida posibilităţilor din ce în ce mai reduse de subvenţionare, dorim să organizăm în continuare această conferinţă, deoarece cu fiecare ocazie se dovedeşte necesitatea existenţei acestui tip de evenimente în cadrul cercurilor de specialişti. Ne oferă satisfacţie faptul că pe lângă acei participanţi care se întorc de fiecare dată şi specialiştii mai tineri, din noua generaţie sunt interesaţi de evenimente de acest gen.

Întocmit de: Takács Enikő - Responsabil program

27 ianuarie 2013, Cluj-Napoca

home     hartă site      contact