ro   hu   en          


   Conferinţe
   
         Structuri Portante
         Istorice

         
              prima pagină

              noutăţi

              ediţia actuală
                  locaţie
                  obiective
                  condiţii de participare
                  înregistrare
                  termene
                  trimiterea rezumatelor

              sponsori / organizatori

              post-conferinţă
                  foto
                  materiale conferinta
                  program realizat

              forum

              publicaţiile conferinţei

              contact

         Seria Simpozioanelor de
         Teoria şi Practica
         Reabilitării Patrimoniului
         Construit - Tusnad

         

   Fundaţia Transsylvania
   Nostra

   
   Asociaţia Restauratorilor de
   Monumente Istorice din
   Transilvania

   

   Revista Transsylvania
   Nostra

   

   Activităţi ştiinţifice
   

   Parteneriate
   

Conferinţe
     Structuri Portante Istorice
     Post-conferinţă

RAPORT ȘTIINȚIFIC

EDIŢII PRECEDENTE:

Conferinţa Internaţională de Structuri Portante Istorice a fost demarată în anul 1997, când prelegerile prezentate şi discuţiile la masa rotundă au permis un larg schimb de experienţe între specialiştii din ţară, care lucrează în domeniul structurilor portante istorice.

Începând cu anul 1998, la conferinţă au fost invitaţi specialişti şi din alte ţări, cum ar fi Slovacia, Cehia şi Ungaria. Conferinţa a devenit cu adevărat internaţională din anul 1999, prin participarea specialiştilor din ţările Uniunii Europene, din alte ţări ale Europei Centrale şi de Est, precum şi din America de Nord. Din anul 1999 dezbaterile sunt grupate în jurul unor tematici bine conturate şi de mare interes în contextul actual al intervenţiilor la structurile portante istorice, prelegerile fiind prezentate în volume care apar anterior conferinţelor. Pentru a facilita comunicarea între specialiştii din diferite ţări, în cadrul conferinţei se dezbat terminologiile specifice tematicilor în cele trei limbi oficiale ale evenimentului (română, engleză şi maghiară), iar prelegerile sunt traduse în limbile oficiale în cadrul publicaţiilor acestei conferinţe.

Tematicile conferinţelor începând cu anul 1999 sunt:

 • 1999: Şarpante istorice
 • 2000: Structuri de planşee istorice
 • 2001: Structuri portante istorice de zidărie
 • 2002: Durabilitatea structurilor portante istorice
 • 2003: Structuri portante istorice şi calamităţi
 • 2004: Moştenirea structurilor portante istorice – Istoria structurilor
 • 2005: Tehnici tradiţionale şi inovatoare în reabilitarea structurilor portante istorice
 • 2006: Siguranţa structurilor portante istorice
 • 2007: Interventii de prima necesitate la structuri portante istorice
 • 2008: Structuri istorice din lemn
 • 2010: Structuri istorice din în ruine - Ingineria cetăților
 • 2012: Protecţia structurilor portante istorice şi societatea

PROTECŢIA STRUCTURILOR PORTANTE ISTORICE ŞI SOCIETATEA

Cea de-a 14-a ediţie a Conferinţei Internaţionale de Structuri Portante Istorice a avut loc în perioada 20-22 septembrie 2012 la Cluj-Napoca, pe tema Protecţia structurilor portante istorice şi societatea. Evenimentul a fost organizat de către Fundaţia Transsylvania Nostra, coorganizatorul fiind Asociaţia Restauratorilor de Monumente Istorice din Transilvania. Proiectul cultural a fost finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Ediţia a 14-a a Conferinţei Internaţionale de Structuri Portante Istorice a cuprins prelegeri legate de pretenţiile societăţii faţă de protecţia structurilor portante istorice, studii de caz, dezbateri şi o excursie de studiu.

Abordarea acestei tematici nu fost întâmplătoare, ci este strâns legată de statutul inginerului specialist în structuri portante istorice. Asemenea ediţiilor precedente, conferinţa din 2012 s-a axat pe dezbaterea a trei tematici bine conturate, punându-se accent pe tratarea relaţiei dintre structurile portante istorice şi specialiştii în intervenţii la aceste structuri, respectiv beneficiarii şi finanţatorii acestora.

Prelegerile au fost grupate în jurul următoarelor tematici:

 • Materiale şi modelarea structurilor portante istorice;
 • Studii de caz: legislaţia în cercetare-proiectare;
 • Studii de caz: posibilitatea aplicării legislaţiei în execuţie

Conferinţa ştiinţifică internaţională de mare anvergură a avut loc la Cluj-Napoca în sala de conferințe a Asociaţiei Culturale Minerva, de pe strada Napoca, nr. 16.

În ziua de joi, 20 septembrie au avut loc o serie de prelegeri, în cadrul cărora reprezentanţi importanţi ai domeniului şi-au prezentat prelegerile şi cercetările legate de tematica conferinţei. Prelegerile programate pentru prima zi au fost organizate în module, astfel realizându-se prezentarea a 16 de prelegeri divizate în 4 module.

JOI, 20 SEPTEMBRIE 2012

La deschiderea oficială au luat cuvântul domnul SZABÓ Bálint (preşedintele Fundației Transsylvania Nostra și preşedintele Comitetului de Organizare) și domnul TIBORI SZABÓ Zoltán (președintele Asociației Culturale Minerva), după care domnul Dan LUNGU, domnul Mircea CRIŞAN, domnul MEZŐS Tamás au susținut rapoartele de sinteză. Domnul SZABÓ Bálint a prezentat o prelegere despre Structurile portante istorice şi societatea, domnul Dan LUNGU a vorbit despre Clase şi nivele de protecţie seismică pentru monumentele istorice şi pentru construcţiile noi, domnul Mircea CRIŞAN a susţinut o prezentare cu titlul Construcţiile monument istoric între norme, cutremure şi principii, iar domnul MEZŐS Tamás a vorbit despre Definirea valorilor clădirilor. În final, o videoconferință a fost susținută de Sergiu NISTOR, cu titlul Structurile portante istorice, vedete sau victime ale consolidărilor.

Modulul A de prezentări a decurs sub moderarea doamnei KIRIZSÁN Imola, pe parcursul căruia a prezentat domnul Stefano INVERNIZZI (Modelare, evaluare şi consolidare inovativă: bolta de lemn a Palatului Valentino din Torino), doamna Ligia ANDREICA (Şimleu Silvaniei: testarea mecanică a mortarelor pentru zidăria de completare la nivelul ruinei incintei I), şi doamna Hülya DIŞKAYA (Speciile de lemn folosite în construcţiile tradiţionale, rezistente la cutremur, în Istambul). După prelegeri a avut loc o scurtă dezbatere pe parcursul căruia participanţii au avut ocazia să le adreseze conferenţiarilor întrebările lor legate de prelegerile ascultate şi să discute anumite problemele profesionale.

După masă, modulul B a decurs cu moderarea domnului MEZŐS Tamás, pe parcursul căruia a luat cuvântul doamna MAKAY Dorottya (Patologia şi reabilitarea construcţiilor – curs master al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. Analiză din punctul de vedere al cerinţelor specifice structurilor portante istorice), domnul Bogdan DEMETRESCU (Banca Şvăbească din Timişoara şi Palatul Episcopal Ortodox Sârb din Timişoara), domnul DEVESCOVI József a prezentat prelegerea lui BABOS Rezső (Protecţia lemnului, producerea şi comercializarea soluţiilor de protecţie, legislaţia tehnică a Uniunii Europene şi a Ungariei). În final doamna Livia BUCŞA a vorbit despre Expertiza de biologia construcţiei în afara legii, după care a avut loc o scurtă dezbatere.

În modulul C executanții au luat cuvântul despre posibilitatea aplicării legislaţiei în execuţie. Modulul a fost moderat de către domnul Mircea CRIŞAN. Participanţii au ascultat prelegerea domnului Emil BANDICI (Experienţe de şantier: Castelul Károlyi din Carei şi cetatea Károlyi din Ardud), a domnului Ovidiu BREAZ (Lucrări de execuţie la reabilitarea imobilului din Piaţa Mică nr. 25, Sibiu, influenţe sociale nedorite), a domnului Alexandru MARIAN (Experienţa unui executant privind soluţii constructive aplicate la monumente istorice de cult din zona Moldovei), şi cea a doamnei HALÁSZ Annamária (Aspecte întâlnite în cursul verificării intervenţiilor asupra monumentelor istorice).

La sfârşitul ultimului modul, preşedintele Comitetului de Organizare a prezentat tematica celei de-a 15-a ediţii a conferinţei: Structuri portante istorice de excepţie. Intervenţii de excepţie, care va avea loc între 10-12 octombrie 2013, la Cluj-Napoca.

VINERI, 21 SEPTEMBRIE 2012

În a doua zi a conferinţei a avut loc o excursie de studiu pe parcursul căreia participanţii au vizitat cetatea Károlyi din Ardud, castelul Károlyi din Carei şi Centrul Militar din Zalău (conform programului ataşat). La Carei, primarul orașului și în calitate de partener al programului, KOVACS Eugen a asigurat accesul în Cetate și locaţia pentru o scurtă dezbatere.

SÂMBĂTĂ, 22 SEPTEMBRIE 2012 – ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULU

În ultima zi s-a desfăşurat cea de-a doua zi de prelegeri şi discuţii la masa rotundă la Cluj-Napoca, la sediul Asociaţiei Culturale Minerva, pe strada Napoca nr. 16. Dat fiind faptul că această a doua zi a fost organizată în acelaşi timp cu Zilele Europene ale Patrimoniului, am încercat să dezbatem o tematică mai puţin specifică, prezentând problemele discutate unui public mai larg şi mai diversificat, și astfel cei interesaţi au putut să asculte prelegerile, să-şi prezinte punctul de vedere, respectiv să adreseze întrebările lor către specialiştii prezenţi. Evenimentul organizat cu ocazia Zilelor europene ale patrimoniului a fost finanţat de Uniunea Arhitecților din România.

După discursul de întâmpinare şi după un scurt raport privind excursia de studiu din ziua anterioară, participanţii au ascultat prelegerea domnului Liviu GLIGOR: Despre firescul necesar interacţiunii patrimoniului construit cu societatea civilă. După această prezentare, sub moderarea domnului SZABÓ Bálint a luat cuvântul doamna MITRU Ildikó (Deficienţe în însuşirea conceptului de monument istoric de către deţinători), domnul Mircea HEREŞ (Iaşiul. Un oraş bolnav cu visuri urbanistice abandonate pe parcursul existenţei sale), domnul Şerban STURDZA (Societate civilă şi patrimoniu), urmat de domnul KÖLLŐ Miklós (Gheorgheni - jud. Harghita. +/- 100 de ani).

După masă domnul Şerban ŢIGĂNAŞ şi-a prezentat prelegerea intitulată Protecţia patrimoniului a eşuat. Trăiască protecţia patrimoniului!

Seria de prelegeri a fost urmată de o dezbatere la masa rotundă, care a durat aproape o oră, după care au fost formulate concluziile finale ale evenimentului.

Ultima activitate din program a fost o vizită organizată în Parcul Central din Cluj-Napoca şi la Chioscul recent restaurat din fonduri europene, unde vizita a fost ghidată de domnul Adrian BORDA.

La conferinţă au participat specialişti din patru ţări (Turcia, Italia, Ungaria şi România), ajungând la un număr total de 73 de participanţi.

VIITORUL

La evenimentul de anul acesta au fost așteptați cca. 80 de participanți, dar numărul de conferențiari și invitați a ajuns numai la 73. Motivele neatingerii pragului de 80 de persoane au fost: în primul rând existența altor evenimente internaționale de specialitate desfăşurate în paralel cu conferința noastră, cauzând astfel o suprapunere de date, dar și un anumit grad de indiferență din partea publicului larg.

Prin urmare, pentru evitarea unor astfel de suprapuneri pe viitor cu alte evenimente științifice internaționale organizate din 2 în 2 ani, comitetul științific și organizatoric au decis organizarea în 2013 a unei noi ediții a conferinței de Structuri Portante Istorice, urmând ca evenimentul să continue apoi în 2015, 2017 etc. Așadar continuitatea conferinţei este asigurată de organizarea celei de-a 15-a ediţii a evenimentului în perioada 10-12 octombrie 2013 la Cluj-Napoca, pe tema Structuri portante istorice de excepţie. Intervenţii de excepţie.

În pofida posibilităţilor din ce în ce mai reduse de subvenţionare, dorim să organizăm în continuare această conferinţă, deoarece cu fiecare ocazie se dovedeşte necesitatea existenţei acestui tip de evenimente în cadrul cercurilor de specialişti. Ne oferă satisfacţie faptul că pe lângă acei participanţi care se întorc de fiecare dată, vin şi specialiştii mai tineri, din noua generaţie care sunt interesaţi de evenimente de acest gen.

ÎNTOCMIT DE: PROF. DR. ING. SZABÓ BÁLINT - PREșEDINTELE FUNDAțIEI TRANSSYLVANIA NOSTRA; M. GYÖNGYÖSI EDIT - ASISTENT PROGRAM

CLUJ-NAPOCA, 15 OCTOMBRIE 2012

home     hartă site      contact