ro   hu   en          


   Conferinţe
   
         Structuri Portante
         Istorice

         
              prima pagină

              noutăţi

              ediţia actuală
                  locaţie
                  obiective
                  condiţii de participare
                  înregistrare
                  termene
                  trimiterea rezumatelor

              sponsori / organizatori

              post-conferinţă
                  foto
                  materiale conferinta
                  program realizat

              forum

              publicaţiile conferinţei

              contact

         Seria Simpozioanelor de
         Teoria şi Practica
         Reabilitării Patrimoniului
         Construit - Tusnad

         

   Fundaţia Transsylvania
   Nostra

   
   Asociaţia Restauratorilor de
   Monumente Istorice din
   Transilvania

   

   Revista Transsylvania
   Nostra

   

   Activităţi ştiinţifice
   

   Parteneriate
   

     Înregistrare
TALON DE PARTICIPARE
         Numele*:  
        Prenumele*:  
   Ocupaţia*:  
   Locul de muncă*:  
   Adresa locului de muncă*:
   Localitatea*:  
    Cod poştal*:  
   Strada*:  
   Nr*:  
   Domiciliu :
   Localitatea:        Cod poştal: 
   Strada:      Nr:  
   Telefon / fax la locul de muncă*:      
   E-mail la locul de muncă*:
   Telefon / fax la domiciliu:                       
   E-mail personal:                   
   Doresc să particip la conferinţă în calitate de*:
   Conferenţiar invitat
Conferenţiar
   Participant
Cu panouri
   Titlul / tematica prelegerii / panourilor*:  
   În cazul conferenţiarilor: am nevoie de următoarea aparatură tehnică
   proiector diapozitive buc.
   proiector over-headbuc.
   facilităţi Power Pointbuc.
   video playerbuc.
   TAXA DE PARTICIPARE
   50 euro - transfer până la 15 iulie 2015
   65 euro - transfer după 15 iulie 2015
Plata

 

   Taxa de participare la EXCURSIA DE STUDIU
TOTAL PLATĂ  
   EXIGENŢE SPECIALE - vă rugăm să marcaţi
   Vegetarian ?
   DA          NU
   Altele (enumeraţi alimentele pe care nu le consumaţi):
   
   MODALITĂŢI DE PLATĂ:
   Vă rugăm să transferaţi suma totală în contul Fundației Transsylvania Nostra, cel târziu până la data de 15 septembrie 2015. Organizatorii nu vor lua în considerare cererile primite după data specificată.
   Date Bancare:
   Deţinătorul contului:         Fundația Transsylvania Nostra
   Banca:         Banca OTP, sucursala Cluj
   Adresă băncii:         RO-400558 Cluj-Napoca, str. Calea Floresti 81
   Cont bancar:         RO20 OTPV 2010 0017 7033 RO01 (lei)
        RO74 OTPV 2010 0017 7033 EU01 (euro)
   cod SWIFT:         OTPV ROBU
   Condiţii de renunţare la participare:
   În caz de renunţare între 15 septembrie 2015 şi 1 octombrie 2015 se restituie 30% din suma transferată.
   După 1 octombrie 2015 taxa de participare nu se mai restituie.
   Organizatorii:
   Adresa poştală:                   RO-400253, Cluj-Napoca, Str. Breaza, Nr. 14
   Tel./fax:                   +40-264-435 489
                  +40-264-436805
   E-mail:                   hs@transsylvanianostra.eu
                  heritageconferences@gmail.com
   
home     hartă site      contact