ro   hu   en          


   Conferinţe
   
         Structuri Portante
         Istorice

         
              prima pagină

              noutăţi

              ediţia actuală
                  locaţie
                  obiective
                  condiţii de participare
                  înregistrare
                  termene
                  trimiterea rezumatelor

              sponsori / organizatori

              post-conferinţă
                  foto
                  materiale conferinta
                  program realizat

              forum

              publicaţiile conferinţei

              contact

         Seria Simpozioanelor de
         Teoria şi Practica
         Reabilitării Patrimoniului
         Construit - Tusnad

         

   Fundaţia Transsylvania
   Nostra

   
   Asociaţia Restauratorilor de
   Monumente Istorice din
   Transilvania

   

   Revista Transsylvania
   Nostra

   

   Activităţi ştiinţifice
   

   Parteneriate
   

Conferinţe
     Structuri Portante Istorice
     Ediţia actuală - condiţii de participare

Condiţii de participare:

Cu prelegere

Vă rugăm ca până la data de 1 aprilie 2013 să ne semnalaţi intenţia Dumneavoastră de participare cu prelegere, prin completarea formularului on-line pentru trimiterea rezumatelor.

Materialul prelegerii bun de tipar:

Va fi redactat în format A4, margini: sus 2,0 cm, jos 2,0 cm, stânga 2,5 cm, dreapta 2,0 cm,
caractere Arial, şi va conţine:
1.Titlul prelegerii (caracter Arial 14, Bold)
2.Cuvinte cheie (caracter Arial 12)
3. Prelegerea (caracter Arial 12): minim 3 pagini, maximum: 8 pagini cu ilustraţii
4.Textul prelegerii (caracter Arial 12)
5. Ilustraţii (desene şi/sau fotografii alb-negru) şi lista ilustraţiilor: Vă rugăm să ne trimiteţi
     ilustraţiile în format jpg sau tif având, de asemenea, următoarele caracteristici:
     300 dpi, ½ A4, ¼ A4
6. Un scurt curriculum vitae al autorului (autorilor), precizând:
     -specializarea – secţia şi numele insituţiei
     -domeniul principal de cercetare
     -cele mai importante lucrări realizate
Vă rugăm să folosiţi diacritice (literele ş,ţ,ă,î,â) şi să nu folosiţi tasta CAPS LOCK!
Materialele vor fi trimise în formă listată şi pe dischetă sau prin e-mail, într-una dintre limbile
oficiale ale conferinţei. Organizatorii vor comunica eventualele observaţii în ordinea primirii
materialelor.

Cu exponate

În cadrul conferinţei vom asigura posibilități pentru expunere, respectiv pentru proiectarea
materialelor prezentate în format .pdf sau .ppt.
Vă rugăm ca până la data de 30 august 2013 să ne semnalaţi atât intenţia Dvs. de a participa cu exponate (fotografii, machete, postere) şi tema materialului prezentat, cât şi suportul tehnic necesar.

Ca participant

În cazul în care nu doriţi să prezentaţi o prelegere sau să participaţi cu exponate, vă rugăm să completaţi talonul de participare până la data de 30 august 2013.

home     hartă site      contact