ro   hu   en          


   Conferinţe
   
         Structuri Portante
         Istorice

         
              prima pagină

              noutăţi

              ediţia actuală
                  locaţie
                  obiective
                  condiţii de participare
                  înregistrare
                  termene
                  trimiterea rezumatelor

              sponsori / organizatori

              post-conferinţă
                  foto
                  materiale conferinta
                  program realizat

              forum

              publicaţiile conferinţei

              contact

         Seria Simpozioanelor de
         Teoria şi Practica
         Reabilitării Patrimoniului
         Construit - Tusnad

         

   Fundaţia Transsylvania
   Nostra

   
   Asociaţia Restauratorilor de
   Monumente Istorice din
   Transilvania

   

   Revista Transsylvania
   Nostra

   

   Activităţi ştiinţifice
   

   Parteneriate
   

Conferinţe
     Structuri Portante Istorice
     Prima pagină
     
„Cel mai mare pericol ce ameninţă clădirile istorice vine din partea inginerilor care ignoră valorile acestora cu caracter de excepţie şi aplică mecanic Codurile, sau care nu vor să-şi asume responsabilitatea de a formula judecăţi proprii. Se poate spune cu oarecare îndreptăţire, că multe clădiri istorice au de ales între a fi distruse de Coduri sau de următorul cutremur.”
Bernard M. Feilden: Conservation of Historic Buildings

Seria Simpozioanelor Internaţionale de «Structuri Portante Istorice», organizată în
localitatea Cluj-Napoca a fost demarată în anul 1997. În primul an prezentările de prelegeri,
precum discuţiile la masa rotundă au permis un schimb larg de experienţă între specialiştii din
ţară, care lucrează în domeniul structurilor portante istorice. Începând din anul 1998 au fost
invitaţi şi specialişti din ţările vecine – Ungaria, Slovacia – simpozionul devenind cu adevărat
internaţional din anul 1999, de când participă specialişti din ţările Uniunii Europene, din alte
ţări ale Europei Centrale şi de Est, precum şi de pe alte continente: America de Nord.

Din anul 1999 dezbaterile sunt grupate în jurul unor tematici (bine conturate şi de mare
interes în contextul actual al reabilitării structurilor portante istorice), prelegerile fiind
prezentate în volume care apar anterior simpozioanelor. Pentru a facilita comunicarea între
specialiştii din diferite ţări, seria de simpozioane dezbate terminologiile specifice tematicilor
în cele trei limbi oficiale ale simpozionului, iar prelegerile sunt traduse în limbile oficiale în
cadrul volumelor simpozionului.

Organizarea celor 10 ediţii a fost coordonată de acelaşi comitet, membrii făcând parte din
Asociaţia Restauratorilor de Monumente Istorice din Transilvania, Fundaţia Transilvania Trust,
Universitatea Tehnică din Cluj-N., Ministerul Culturii şi Cultelor şi din 2001 INCERC Filiala
Cluj-Napoca.

Tematicile simpozioanelor începând cu anul 1999 sunt:

1999: Şarpante istorice
2000: Structuri de planşee istorice
2001: Structuri portante istorice de zidărie
2002: Durabilitatea structurilor portante istorice
2003: Structuri portante istorice şi calamităţi
2004: Moştenirea structurilor portante istorice – Istoria structurilor
2005: Tehnici tradiţionale şi inovatoare în reabilitarea structurilor portante istorice
2006: Siguranţa structurilor portante istorice
2007: Interventii de prima necesitate la structuri portante istorice
2008: Structuri istorice din lemn
2010: Structuri istorice din în ruine - Ingineria cetăților
2012: Protecția structurilor portante istorice și societatea

 

home     hartă site      contact