ro   hu   en          


   Konferenciák
   
         Történeti Tartószerkezeti
         Konferencia

         
         Az épített örökség
         felújításának elméleti és
         gyakorlati kérdései - Tusnád

         
              Kezdőoldal

              Történet

              Aktuális ülésszak
                  Részvételi díj
                  Regisztrációs űrlap
                  Tanulmányi kirándulás
                  Helyszínleírás
                  Meghívott előadók
                  Formázási követelmények
                  Határidők

              Támogatók/szervezők

              Utó-konferencia
                  16. ülésszak – Beszámoló
                  Megvalósított program
                  Konferencia-anyagok
                  Fotógaléria

              Fórum

              Konferencia-kiadványok

              Elérhetőség
   Transsylvania Nostra
   Alapítvány

   

   Erdélyi Műemlék
   Restaurátorok Egyesülete

   

   Transsylvania Nostra
   folyóirat

   

   Tudományos
   tevékenységek

   

   Kapcsolatok
   

Konferenciák
     Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati
     kérdései nemzetközi konferencia-sorozat - Tusnad
     Aktuális ülésszak - Helyszín

Kolozsvár

Kolozsvár Erdély központi részén fekszik, Kolozs megye megyeközpontja, amelyet az E 60-as európai országút (Bukarest–Várad–Budapest–Bécs) is érint.

A közszállítási rendszer három típusú szervezett szállítási eszközt tartalmaz: villamos – 3 vonal, trolibusz – 8 vonal és autóbusz – 24 vonal, amelyek a város teljes területén kielégítik a közszállítási igényeket (a város térképe a következő internetes oldalon tekinthető meg
(http://www.hartionline.ro/cluj/harta/strazi.html) 

Vasúti összekötések (http://www.infofer.ro/)
a. nemzetközi - kapcsolati lehetőség Közép- és Nyugat-Európával –- R 406 CORONA, IC 20 ADY ENDRE.
b.országos -közvetlen kapcsolat az összes fontos várossal és a fővárossal.

Repülőjáratok (http://www.airportcluj.ro/)
A város területén található a Kolozsvár – Szamosfalva Nemzetközi Repülőtér (Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca – Someşeni).
Kolozsvárt országos járatok kötik össze Bukaresttel, Temesvárral, és nemzetközi járatok Bergamoval, Bolognával, Budapesttel, Chişinău-vel, Clermont-Ferrand-dal (alkalmilag), Firenzével, Münchennel, Split-tel (alkalmilag), Trevisoval, Veronával, Trieszttel, Béccsel, Frankfurttal, jelenleg két társaság működik itt (Tarom és Carpatair)

Turisztikai nevezetességek
Az országos és nemzetközi útvonalak kereszteződésénél álló Kolozsvár állandó turisztikai vonzerővel rendelkezik, amelyet a történeti műemlékek sokaságának, valamint az élénk kulturális és tudományos tevékenységének tulajdoníthatunk. Ezekhez kapcsolódik a nemzeti hírnevű múzeumok és könyvtárak felmérhetetlen értéke.

FERENCESEK TEMPLOMA ÉS KOLOSTORA

Az épületegyüttes a Kolozs megyében található legrégebbi műemlékek közé tartozik. Az írott forrásokban először 1272-ben említett, de már korábban is létező templomát 1728-1745 között építették át. A gótikus kolostorépület Hunyadi János támogatásával épült, amelynek öröksége különböző kegytárgyakat, oltárképeket, régi kéziratokat és egy könyvtárat tartalmaz.

MINORITA TEMPLOM

A templomot 1778-tól kezdődően építették Mária Terézia császárnő támogatásával a  Kolozsváron először 1486-ban letelepedett ferences rend kérésére. Egy viszontagságos időszak után, amikor az építkezés többször is elakadt, a templomot a császárnő adományai folytán fejezték be.
A templomtorony terveit Johann E. Blaumann építész készítette.

KOLOZSMONOSTORI NAGYBOLDOGASSZONY

Az eredetileg román stílusú, XI. század végi műemlék a bencés rend alapítása. A kutatások szerint a romanikus templom helyett egy gótikus templom épült 1470-1508 között, amelyből a szentély és a sekrestye maradt fenn. Mai alakját az 1820-as újjáépítés során kapta.

SZENT MIHÁLY TEMPLOM

A templomot 1350-1487 között építették a város polgárai a település városi rangra való emelése után. Az épület Erdély egyik legértékesebb gótikus emléke. Tornya 1860-ban épült. A templomban kevés freskó maradt fenn, ezek a XV. századból valóak, szószéke barokk, mély hatást keltő színes ablakai, pedig a múlt századforduló időszakában készültek.


FARKAS UTCAI REFORMTUS TEMPLOM

A Mátyás király rendelete által, a ferences rend számára emelt XV. századi templom az egyik legnagyobb fesztávú teremtemplom Közép-Kelet Európában. A templom berendezése értékes elemekből áll: az 1646-ban készült szószéke az erdélyi reneszánsz remeke, stallumainak egy része feltehetően a XVII. században készültek besztercei asztalosok által, rokokó műemlékorgonája 1766-ban készült, és különleges figyelmet érdemelnek a templomban kiállított selyemre, papírra stb. festett epitáfiumok.

A PIARISTA TEMPLOM

A Szentháromságnak ajánlott templom Erdély legkorábbi egyházi barokk emléke, amely eredetileg a jezsuita rend számára épült 1718 és 1824 között. Építésze ismeretlen, a templom alaprajzi elrendezése az első jezsuita templomot, az Il Gesù-t vette példaképként. A jezsuita rend felszámolása után a templomot és a rendházat a piarista rend vette kezelésbe. A templom egyedisége az eredeti barokk belsőben áll, amely nem került átrendezésre a második vatikáni zsinat határozatai után.
MÁTYÁS KIRÁLY SZÜLÕHÁZA

Az Óvárban álló polgárház egy, a várost meghatározó történelmi műemléképület, amelyet a XV. században építettek. Ebben a házban született Hunyadi Mátyás 1443-ban. Több felújítás után, az 1940-ben végzett purista irányelvű helyreállítás során a ház homlokzata visszakapta feltehetően „eredeti formáját”.

BÁNFFY PALOTA

A Bánffy család a XVII. századtól kezdődően Erdély egyik legvagyonosabb és legbefolyásosabb nemesi családjává vált, amelyet az Erdélyi Versailles-nek nevezett bonchidai kastélya is bizonyít. Gróf Bánffy György erdélyi gubernátor Johann E. Blaumannt bízta meg kolozsvári palotájának tervezésével, amely barokk stílusban épült 1773 és 1786 között. A palota Erdély egyik legrangosabb barokk műemléke, amelynek díszítése ógörög mitológiai elemeket használ.

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM

1872-ben nyílt meg Kolozsvárt egy felsőfokú tanintézetet négy karral: orvosi, bölcsészet, természettudomány és jog. A jelenlegi, összesen 8 fakultásnak otthont adó épület 1893–1903 között épült.

KOLOZSVÁR KÖZÉPKORI VÁRFALAI

A város első védőfalait és tornyait a XIII. században emelték (Óvár). A 7 ha területű vár a Szamos folyó jobb oldalán terült el. Két évszázaddal később épült a céhek hozzájárulásával a város második vára, amelynek védelmét erődített kapu- és védőtornyok biztosították.
A védelmi rendszer máig fennálló elemei a Tűzoltók tornya és a Szabók tornya, illetve falrészletek, melyek többé-kevésbé megtartották eredeti formájukat.
home     honlaptérkép     elérhetőség