ro   hu   en          


   Konferenciák
   
         Történeti Tartószerkezeti
         Konferencia

         
         Az épített örökség
         felújításának elméleti és
         gyakorlati kérdései - Tusnád

         
              Kezdőoldal

              Történet

              Aktuális ülésszak
                  Részvételi díj
                  Regisztrációs űrlap
                  Tanulmányi kirándulás
                  Helyszínleírás
                  Meghívott előadók
                  Formázási követelmények
                  Határidők

              Támogatók/szervezők

              Utó-konferencia
                  16. ülésszak – Beszámoló
                  Megvalósított program
                  Konferencia-anyagok
                  Fotógaléria

              Fórum

              Konferencia-kiadványok

              Elérhetőség
   Transsylvania Nostra
   Alapítvány

   

   Erdélyi Műemlék
   Restaurátorok Egyesülete

   

   Transsylvania Nostra
   folyóirat

   

   Tudományos
   tevékenységek

   

   Kapcsolatok
   

Konferenciák
     Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati kérdései nemzetközi konferencia-sorozat – TUSNAD
     16. ülésszak – Beszámoló

SZAKMAI BESZÁMOLÓ.

A tusnádi épített örökségvédelmi konferencia a kelet-középeurópai szakemberek egyik legjelentősebb szakmai tanácskozása, a műemlékvédelemben érdekelt szakmák, illetve a világ különböző régióinak szintézis jellegű találkozója. Az esemény 1992-től folyamatosan megrendezésre kerül, 2001-től kétévente. Az utóbbi évek hagyományaihoz híven, az ülésszakokkal párhuzamosan megrendezésre kerültek műemlékvédelmi szakmai szervezetek tanácskozásai.

VISSZATEKINTÉS:

Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati kérdései nemzetközi konferencia-sorozat – TUSNAD 1992-ben műemlékvédelmi szakképző-tanfolyamként indult, amelyre Tusnádfürdőn került sor, innen kapta a nevét a konferencia, majd 1993-tól tavaszonként (általában márciusban) 6–8 napra méretezett tudományos tanácskozássá alakult.

1994-től kezdődően az elhangzott előadások nyomtatott formában is megjelennek, 1999-től a tanulmánykötet már az ülésszakok előtt napvilágot lát. A tudományos színvonalú – elméleti és gyakorlati – információkat tartalmazó kötetek méltán érdemlik ki a szakemberek elismerését. A plenáris-, illetve kerekasztal-beszélgetéseken elhangzott hozzászólások 2000-től kiegészítő kötetekben találhatók, amelyek végleges formát a következő konferenciáig kapnak. A 12. ülésszaktól a nemzetközi hírnevű tanácskozássorozat minden alkalommal más helységben kerül megrendezésre. Az évek során az előadások egyre konkrétabb és pontosabban meghatározott tematikák mentén csoportosultak. Míg 1992–1994 között rögzített tematika nélkül zajlottak a tanácskozások, 1995-től már jól elkülönült kérdéskörök adtak alcímet az eseménynek: A Műemlékvédelmi szemlélet alakulása a Velencei chartától az ezredfordulóig (1995), Kastélysors közép-kelet Európában (1996), Egyházi építészeti örökség (1997), Történeti városok védelme (1998), Népi építészeti örökség (1999), Épített örökség és társadalom (2000), Az épített örökség integrált védelme (2001), Történeti épületek felújításának kompatibilitás kérdései (2003), Az épített örökség felújításának sokszínű valóságos arca (2005), Történeti városok átfogó védelme (2007), Többnemzetiségű régiók népi építészete (2009), Várak, erődítések újra használatban (2011), Kortárs komfort történeti épületekben (2013).

A rendezvényre különböző országokból érkező résztvevők 15 szakágazat képviselői (régészek, művészettörténészek, építészek, statikusok, kertépítők, falkép-, festettfa-, kő-, üveg- és fémrestaurátorok, épületbiológusok, épületfizikusok, talajmechanikusok, geodéták, valamint épületgépészek) találkozhatnak, és megoszthatják tapasztalataikat, megvitathatják a szakmai munkájuk során felmerült helyreállítási problémákat. Az előadásokat tartalmazó kötetek, programfüzetek, konferenciaanyagok, szakmai kirándulásleírások, illetve a három nyelvű szinkrontolmácsolás minőségét is az európai szintű normákhoz kell igazítanunk, mivel ez egy nemzetközi jellegű rendezvény esetében alapkövetelmény.

2007-től kezdődően az adott tematikában illetékes ICOMOS szakbizottság tagjai is jelen vannak az eseményen, és saját szakmai tapasztalataik bemutatása mellett az ICOMOS szakvéleményét is képviselik az éppen aktuális kérdéskörben. A 2007-ben nagyszebenben (Sibiu) szervezett ülésszakon sor került az európai ICOMOS elnökök éves közgyűlésére. A 2007-ben európa kulturális fővárosi rangját viselő városban zajló ICOMOS-gyűlés egyik jelentős eredménye volt, hogy a résztvevő elnököknek lehetősége adódott megtekinteni a város helyreállított történeti központját, és ily módon elindíthatták azt a folyamatot, amelynek végeredményét képezi majd Nagyszeben felvétele a világörökségi listára.

Hasonlóképpen 2009-ben az ICOMOS–CIAV, az ICOMOS népi építészettel foglalkozó szakbizottsága – tagjai tanácskoztak a torockói ülésszakon. Ennek eredményeként fogalmazódott meg a Torockói Dokumentum, amely a többnemzetiségű régiók népi építészetének főbb, a védelemre vonatkozó irányelveit szögezte le.

TUSNÁD 2013

Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati kérdései – TUSNAD” nemzetközi konferencia-sorozat 16. tudományos ülésszakának 2013. augusztus 21–24 között a beszterce megyei önkormányzat adott otthont.

Beszterce Erdély jelentős történelmi központjai közé tartozik. A város főterén helyezkedik el a térség egyik monumentális szimbóluma, a szász evangélikus templom, amely az építészettörténet egyik felbecsülhetetlen értékét is jelenti. A város eme jelképéhez szorosan kapcsolódott a konferencia tematikája, miközben a templom fennálásának 450-ik évfordulójának megünneplésére is sor került.

A rendezvénysorozat legfontosabb céljai: az épített örökség változatosságának számbavétele, megértése és értékeinek megőrzése, mindamellett az örökség megőrzéséhez szükséges felfogásbeli változás elérése.

Augusztus 23-án a témához kapcsolódó tanulmányi kirándulásra került sor, melynek keretén belül a résztvevők a sajói, a bilaki, a cegőtelki, az árokaljai, a bethleni és a naszódi műemléképületeket látogatták meg.

Augusztus 24-én a besztercei evangélikus templom restaurálásáról szóló kerekasztal-beszélgetés előzte meg a templomkarzatban berendezett Az evangélikus templom helyreállítása képekben című kiállítás megnyitóját. Emellett sorra került a templom fennálásának 450-ik évfordulójára való megemlékezésre is.

A konferencián jó alkalom nyílt arra, hogy a szakma jeles képviselői megosszák egymással tudásukat, illetve a belföldi és külföldi épített örökség kutatásáról és megőrzéséről szóló legújabb információkkal is napirendre kerüljenek. A konferenciasorozaton résztvettek: a helyi önkormányzat és szakmai fórumok képviselői, műemléktulajdonosok és felhasználók, kutatók és egyetemi hallgatók, a szakegyetem mesterhallgatói és doktoranduszai.

A templom fennállásának 450-ik évfordulójára megrendezett ünnepélyen külföldi meghívottak is érkeztek, többek között a templom felújításában is részt vállaló – ma Németországban élő – szász közösség képviselői.

A konferencia várható rövid- illetve hosszútávú hatásai között megemlíthetjük a történelmi épített örökség megőrzését és turisztikai körforgásba való beágyazását, amely a széles közönség, a tulajdonosok és a felhasználók felfogásbeli (az értékek tudatosításának) változása révén mehet végbe; továbbá az épített örökség – az ismeretek hiánya miatt bekövetkező – romlásának megakadályozását.

A konferencián résztvevő országok száma elérte a 4-et (Németország, Magyarország, Mexikó, és Románia), míg a résztvevők száma meghaladta az 50-et.

A SZERVEZÉSRŐL RÖVIDEN

Szervezési problémák miatt az tanulmányút tervét módosítanunk kellett. Eredetileg Szászváros (Orăștie) városfala és a Sarmisegetusa Regia dák erőd is szerepelt a programban, amelyet a szervezők előzetes útvonalellenőrzése során ki kellett zárnunk az útviszonyokra való tekintettel. Így a programba helyettük a nagybaromlaki (Valea Viilor) erődtemplom és Medgyes (Mediaș) városfala került be.

A konferencia teljes ideje alatt állandó háromnyelvű (román, magyar, angol) fordítást biztosítottunk, ezáltal lehetővé tettük az információáramlás és az információcsere a különböző nemzetiségű résztvevők között.

A konferenciát a magyarországi Nemzeti Kulturális Alap, míg a reneszánsz táncestet a Communitas Alapítvány támogatta.

JÖVŐ

A konferencia kontinuitását biztosítjuk azzal, hogy előreláthatóan 2013. május 14-17. között Kolozsvár ad otthont a 17. tanácskozásnak, amely a Az építettörökség-védelem kortárs menedzsmentje témakörben valósul meg. A leszűkülő támogatási lehetőségek ellenére, továbbra is folytatni szeretnénk a konferencia megvalósítását, hiszen minden alkalommal rá kell ébrednünk arra, hogy szükség van szakemberi körökben ilyen jellegű eseményekre. Elégedettséggel tölt el, hogy nagyon sok visszajáró résztvevőnk mellett újabb és újabb generációk érdekeltek az ilyen jellegű események iránt.

Összeállította: TAKÁCS Enikő - Programfelelős

Kelt, 2013. január 27-én, Kolozsvárott

home     honlaptérkép     elérhetőség